Atrium fortsätter Sickla-expansion Foto: Atrium Ljungberg

Atrium fortsätter Sickla-expansion

Stadsutveckling

16 april 2019

Nobelbergets utveckling går in i ett nytt skede när boende flyttar in i det första kvarteret hösten 2020. Nu utvecklar bolaget ytterligare i området.

Atrium Ljungberg tecknar avtal med Jensen förskola om att öppna en ny förskola i den gamla panncentralen på Nobelberget. Förskolan får sex avdelningar och beräknas öppna i augusti 2020.

Försäljningen av bostadsrätterna pågår och totalt planeras för 500 lägenheter på Nobelberget. Den karaktärsfulla tegelbyggnaden Formalinfabriken omvandlas till kreativa kontor, restaurang och café och den historiska Panncentralen blir en förskola i lekfull miljö.

Nobelbergsparken och Sicklastråket som knyter ihop Hammarby Sjöstad med Sickla och utformas som mötesplatser med möjlighet att arrangera kulturaktiviteter och marknader. Atrium Ljungbergs vision är att området ska präglas av kreativa verksamheter och en stark gemenskap, i linje med den kultur som blomstrat på platsen de senaste åren.

– Vi är glada över att presentera en förskola på Nobelberget. Det är ett viktigt steg i att förverkliga våra planer på ett spännande bostadsområde med hög livskvalitet, säger Joanna Berg, affärsutvecklingschef bostad på Atrium Ljungberg. Den 27 april tar vi första spadtaget för bostäderna. Formalinfabriken, som blir områdets kulturhus och mötesplats, invigs redan i sommar.

Förskolegårdens utformning tar tillvara på höjdskillnader i den naturliga miljön och husets nya påbyggnad blir färgglad med organiska former och rundade hörn. Den karaktäristiska höga skorstenen behålls. Gården kommer att kunna nyttjas av de boende på kvällar och helger och förskolan gör att det blir liv och rörelse i området under dagtid.

– Jensen förskola har ett tydligt fokus på undervisning, bildning och hälsa. Med det lustfyllda lärandet i fokus skapar vi meningsfulla dagar tillsammans, både inomhus och utomhus, säger Linda Alm, skolchef på Jensen förskola. Utformningen av lokalen och bostadsbyggandet i Sickla ger mycket bra förutsättningar att driva förskola. Förskolan kommer att följa Nacka kommuns köregler.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se