Aspect får klartecken för notering Foto: TT

Aspect får klartecken för notering

Ekonomi

15 november 2017

Aspect Properties AB har fått sin ansökan om notering av ett obligationslån godkänd på Nasdaq First North Bond Market.

 

Obligationslånet, med kortnamnet ASPE01, noteras den 14 november 2017. Mangold Fondkommission kommer agera som likviditetsgarant för obligationslånet.

Styrelsen i Bolaget har också beslutat förlänga teckningstiden för obligationen till den 20 november.

Teckningskursen har höjts till 102,50 från och med den 13 november 2017. Nord Fondkommission agerar distributör i samband med obligationsemissionen. Wildeco Ekonomisk Information har agerat Certified Adviser i samband med noteringen på First North.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se