Arwidsro köper för halv miljard

Arwidsro köper för halv miljard

Transaktion

23 december 2020

Arwidsro förvärvar Rondellens handelsområde i Staffanstorp samt i Uppland.

I köpet ingår även två dagligvaruankrade handelsfastigheter i Stenhagens handelsområde i Uppsala från Patrizia.

Förvärvet från MIMS Invest AB, Rondellens handelsområde, omfattar ca 29 100 kvm uthyrningsbar area med ett fastighetsvärde om 307 mkr och ett hyresvärde om 27,4 mkr. Fastigheterna har en genomsnittlig hyreslängd om ca sex år och en ekonomisk beläggningsgrad på 100%. Arwidsro tillträdde den 22 december 2020.

Rondellens Handelsområde består av moderna handelsfastigheter med stark betoning på hälsa och livsmedel med hyresgäster såsom Willys, Plantagen, Dollarstore, STC-träningsklubb, Returhuset och Padel of Sweden.

- Vi är stolta över att få ta över Rondellens Handelsområde som familjen Mårtensson har utvecklat i generationer. Förhoppningsvis kan vi tillsammans med familjen Mårtensson fortsätta utveckla handelsplatsen, säger Peter Zonabend, VD Arwidsro.

- Vi ser goda möjligheter att fortsätta utvecklingen med hållbar livsstil och hälsa i fokus. Såväl läge som hyresgäster ger goda förutsättningar att i samklang med omgivningen växa till framtidens handelsplats, säger Gustav Lilliehöök, Transaktionsansvarig Arwidsro

Förvärvet från Patrizia omfattar två handelsfastigheter i Stenhagens handelsområde sydväst om centrala Uppsala, ca 12 000 kvm uthyrningsbar area med ett fastighetsvärde om 207 mkr och ett hyresvärde om 16,3 mkr. Fastigheterna har en genomsnittlig hyreslängd om 5,2 år och en ekonomisk beläggningsgrad på 100%. Arwidsro tillträder fastigheterna den 15 januari 2021.

Fastigheterna Berthåga 11:20 och Berthåga 11:36 är uppförda 2010 och 2011 i enlighet med kraven för Greenbuilding och BREEAM. Största hyresgäster är Willys, Dollarstore, Rusta och Systembolaget.

- Det känns mycket bra att göra inträde i Uppsala kommun och i synnerhet när det kommer till moderna, energieffektiva byggnader med stabila hyresgäster som kompletterar varandra. säger Gustav Lilliehöök, Transaktionsansvarig Arwidsro.

- Vi tycker att hyresgästmixen i fastigheterna är mycket bra och kommer omgående påbörja en certifiering för Miljöbyggnad iDrift, säger Peter Zonabend, VD Arwidsro.

Förvärven kommer att finansieras med egna medel och bankfinansiering.

Rådgivare i transaktionerna för Arwidsro var Törngren Magnell & Partners och PropCon samt Catella Corporate Finance gällande Stenhagens handelsområde. MIMS biträddes av Advokatfirman Lindahl och Croisette Real Estate Partner och Patrizia biträddes av Roschier och Savills.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se