Aros uppnår 2023 års mål redan i år – Vår bedömning är att efterfrågan på bostäder i vår kärngeografi även fortsatt kommer att vara hög, säger VD Magnus Andersson.

Aros uppnår 2023 års mål redan i år

Ekonomi

30 augusti 2021

Aros redovisar ett starkt Q2 2021 och ser fortsatt hög efterfrågan. Målet för produktionsvolym till 2023 kommer att nås redan i år.

Aros gjorde en avsevärd ökning gällande både omsättning och vinst i Q2 2021,  jämfört med i fjol.

– Vår bedömning är att efterfrågan på bostäder i vår kärngeografi även fortsatt kommer att vara hög, men att den exceptionellt starka prisutvecklingen under de senaste kvartalen kommer att bli något mer dämpad, säger VD Magnus Andersson.

Målsättningen om en produktionsvolym på 800-1 000 bostäder i pågående produktion till 2023 kommer att uppnås redan under innevarande år.

Aros börsintroducerades med Rutger Arnhult som ankarinvesterare i mitten av juni i år.

Kursen har sedan dess gått lite upp och ner och stängde i fredags på plus 2,57 procent, drivet av den positiva Q2-rapporten.  Därmed var Aros-aktien i princip tillbaka på lanseringskursen - 55,90 kronor per aktie.

Summering av Q2 2021 för Aros Bostadsutveckling:

*Omsättningen steg till 31,0 miljoner kronor (7,2).

*Rörelseresultatet blev 14,8 miljoner kronor (10,2), med en rörelsemarginal på 47,7 procent (141,7).

*Resultatet efter skatt blev 13,9 miljoner kronor (9,7).

*Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 42 (30), antal bokade bostäder var 77 (55).

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se