Aros: Tredubbling av antalet sålda bostäder – Genom ytterligare två produktionsstarter har vi uppnått vår målsättning om 800–1 000 bostäder i pågående produktion två år tidigare än planerat i affärsplanen, säger Magnus Andersson, VD Aros Bostad

Aros: Tredubbling av antalet sålda bostäder

Ekonomi

29 november 2021

Aros Bostad redovisar en tredubblad bostasförsäljning och en ökad produktionsvolym för Q3 2021. Resultatet backade något.

– Vi levererar ännu ett mycket bra kvartal med starkt rörelseresultat och mycket god försäljning i en stark bostadsmarknad. Genom ytterligare två produktionsstarter har vi uppnått vår målsättning om 800–1 000 bostäder i pågående produktion två år tidigare än planerat i affärsplanen och ser goda möjligheter att fortsätta tillväxtresan med fler bostadsprojekt i egen regi, säger Magnus Andersson, VD Aros Bostad, och fortsätter:

– Den starka försäljningen kommer från en hög efterfrågan på bostäder i våra bostadsprojekt, inte minst i T2 Fabriksparken i Sundbyberg, som säljstartades under det andra kvartalet och där vi vid tredje kvartalets utgång hade en försäljningsgrad på 86 procent. Den starka efterfrågan på bostäderna i T2 Fabriksparken gör att vi nu planerar för en tidigarelagd säljstart av den andra etappen vilket kommer att ske redan under innevarande kvartal.

Summering Q3 2021 för Aros Bostad:

*Omsättningen steg 57,6 procent till 23,8 miljoner kronor (15,1).

*Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 314 (103), antalet bokade bostäder uppgick till 0 (17).

*Av de bostäder som bolaget har under pågående produktion var 77 procent sålda eller bokade vid slutet av det tredje kvartalet.

*Rörelseresultatet blev 13,9 miljoner kronor (14,7), med en rörelsemarginal på 58,4 procent (97,4).

*Resultatet efter skatt blev 13,2 miljoner kronor (14,0), och per aktie 0,35 kronor (0,44).

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se