Aros köper utvecklingsprojekt i Uppsala – Vi ser en stark efterfrågan på småhus i Bälinge och den här affären är ett mycket bra komplement till vår redan befintliga fastighet i området, säger Magnus Andersson, VD Aros Bostad.

Aros köper utvecklingsprojekt i Uppsala

Transaktion

23 september 2021

Aros Bostad förvärvar ett utvecklingsprojekt om 200 bostäder i Uppsala. Köpet sker genom ett joint venture med Profura Fastigheter.

Aros Bostadsutveckling har förvärvat en fastighet i Bälinge, Uppsala kommun, med möjlighet att utveckla cirka 200 nya bostäder.

Ambitionen är att utveckla bostäder i varierande storlek och olika upplåtelseformer, med fokus på småhus.

Den förvärvade fastigheten Bälinge Ekeby 1:2 angränsar till Aros befintliga fastighet Gystad 1:13.

Detaljplanen, som omfattar båda fastigheterna, förväntas vinna laga kraft under första kvartalet 2023.

Produktionsstart beräknas till andra kvartalet 2023.

Fastigheten förvärvas genom ett joint venture (50/50) med Profura Fastigheter AB. Säljare är Södra mark och hus AB.

– Det är roligt att kunna utöka vår byggrättsporfölj med ytterligare 200 bostäder i Uppsala. Vi ser en stark efterfrågan på småhus i Bälinge och den här affären är ett mycket bra komplement till vår redan befintliga fastighet i området. Förvärvet är även helt i linje med vår satsning på att öka produktionsvolymen inom småhussegmentet, säger Magnus Andersson, VD Aros Bostad.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se