Aros gör dubbel rekrytering till projektteamet

Aros gör dubbel rekrytering till projektteamet

Personnytt

9 april 2021

Aros Bostad förstärker projektteamet genom att rekrytera Ruzbeh Shamloo och Jacob Sundbom.

Aros spår en fortsatt stark bostadsmarknad och rekryterar Ruzbeh Shamloo och Jacob Sundbom till projektgenomförande respektive projektutveckling.

Ruzbeh Shamloo ansluter till Aros Bostad under juni 2021 för rollen som projektchef, vilket innebär ansvar för ett eller flera bostadsprojekt under genomförandefasen. Han kommer närmast från en liknande position inom CA Fastigheter.

Jacob Sundbom börjar sin anställning som Projektutvecklare i augusti 2021 och kommer att arbeta med bostadsprojekt i tidiga skeden. Han kommer närmast från Täby kommun där han arbetat som exploateringsingenjör.

– Jag är glad över att få hälsa två erfarna medarbetare välkomna till Aros Bostad och vårt växande team. Vi har haft ett år med stark efterfrågan och vi tror på en fortsatt god bostadsmarknad framöver. Vår uttalade ambition är att öka antalet bostäder i produktion markant under de kommande åren, säger Magnus Andersson, VD Aros Bostad.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se