Aros Bostads CFO och vice VD Ken Wendelin lämnar

Aros Bostads CFO och vice VD Ken Wendelin lämnar

Personnytt

31 oktober 2022

Ken Wendelin, som varit CFO och vice VD på Aros Bostadsutveckling AB (”Aros Bostad”) sedan 2015, har valt att säga upp sin tjänst för en motsvarande roll inom Holmströmgruppen

Rekrytering av ersättare startar omgående. Ken kommer att arbeta kvar på sin position inom Aros Bostad under ytterligare sex månader.

Johan A. Gustavsson, Styrelseordförande Aros Bostad:

”Jag vill tacka Ken för ett förtjänstfullt och värdeskapande arbete under de senaste sju åren. Under den här perioden har Aros Bostad utvecklats från att vara en mindre ägarledd organisation till ett noterat bolag och en position som en av Storstockholms största bostadsutvecklare. Från styrelsen och grundarna så önskar vi Ken lycka till med nya spännande utmaningar.”

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:

”Aros Bostad har genomgått en kraftig tillväxt under de senaste åren, med mångdubblering av både personalstyrka och antalet bostadsprojekt i produktion. Det har varit roligt att ha Ken som partner under denna utvecklingsresa och jag ser fram emot att vi kan fortsätta driva branschen framåt, om än från olika håll framöver.” 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se