Aros Bostad förvärvar byggrätter Foto: Pixabay

Aros Bostad förvärvar byggrätter

Bostäder

7 september 2018

Aros Bostad har tecknat avtal om förvärv av tre fastigheter i Skarpäng, Täby kommun

Fastigheterna omfattas av en lagakraftvunnen detaljplan som medger bebyggelse av småhus med en total utvecklingsbar yta om cirka 8 800 kvadratmeter  BTA, vilket motsvarar 56 par- och radhus. Förvärvet är det första i Aros Bostads 12-åriga historia som fullt ut fokuserar på segmentet småhus.

- Vi är en långsiktig bostadsutvecklare och har länge tittat på utveckling av småhus som ett komplement till vår projektportfölj med flerbostadshus. I Skarpäng ser vi möjligheten att utveckla par- och radhus som är hållbara både avseende material och funktion. Vi uppskattar att kommunen tar ett hållbarhetsansvar, i detta fall genom att sätta krav på solpaneler på taken för att trygga en resurssnål energiförsörjning, säger Magnus Andersson, VD Aros Bostad.

Aros Bostad tillträder fastigheterna i slutet av 2018 och byggnationen beräknas starta under den andra halvan av 2019. Säljare av fastigheterna är Veidekke Bostad. Projektet finansieras genom Aros fastighetsfond Aros IV med institutionella investerare såsom AP1, SEB Trygg-Liv, SEB Pension och Östersjöstiftelsen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se