Arnhult tar över som ordförande i Kungsleden
Nu formaliseras Castellums övertagande av Kungsleden. Rutger Arnhult förslås ersätta Charlotte Axelsson som styrelseordförande vid en extra bolagsstämma.

Arnhult tar över som ordförande i Kungsleden

Personnytt

16 november 2021

En ny styrelse med Rutger Arnhult i spetsen förslås till en extra bolagsstämma i Kungsleden den 10 december 2021. Detta som följd av Castellums uppköp av bolaget.

Castellum föreslår att den nuvarande styrelsen i Kungsleden entledigas och att den nya styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter.

Castellum föreslår att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av ledamöterna Rutger Arnhult, Jakob Mörndal, Mariette Hilmersson och Kristina Månesköld.

Rutger Arnhult, styrelseordförande i Castellum, föreslås som styrelseordförande även i Kungsleden.

Jakob Mörndal är sedan den 8 oktober t.f. VD i Castellum. Dessförinnan drev han egen verksamhet. Tidigare har han bland annat varit affärsutvecklingschef på Klövern, Bostadsrättschef på Stena Fastigheter och High Yield Sales på Swedbank.

Mariette Hilmersson är VD Region Väst i Castellum sedan 2018. Hon har lång erfarenhet från chefsbefattningar inom fastighetsbranschen, bland annat som VD i AB Framtiden.

Kristina Månesköld är bolagsjurist på Castellum och har tidigare arbetat på bl.a. advokatbyrån Vinge och Catella.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se