Arnhult tar plats i krisdrabbad bolagsstyrelse Rutger Arnhult, vd, Klövern. Foto: Klövern

Arnhult tar plats i krisdrabbad bolagsstyrelse

Ekonomi

9 januari 2018

Förra året var en tuff match för Tobin som gjorde ett börstapp på över 70 procent. Nu har Klöverns starke man klivit in som huvudägare samtidigt som bolaget nu upprättar ett kraftigt räddningspaket.

 

I november förra året visade bostadsutvecklaren Tobins delårsrapport upp siffror långt under perioden för föregående år. Bland annat uppgick resultatet till 2,2 miljoner vilket ska ses mot siffrorna för samma period 2016 som låg på 50,2 miljoner kronor.

Samtidigt tappade bolagets aktie över 70 procent på börsen.

Bolagets vd Erik Karlin såg trots de dåliga siffrorna positivt på framtiden:

– Ålderskurvan på vår projektportfölj innebär att vi under slutet av 2018 och 2019 kommer färdigställa ett antal påbörjade, och i hög utsträckning redan sålda, projekt. Det bör leda till starkt kassaflöde och väsentligt stärka vår balansräkning. Då cirka 70 procent av våra idag pågående projekt redan är sålda på kontrakt känner vi oss också trygga med lönsamheten i dessa projektet, även i en fortsatt svag marknad, säger Erik Karlin, vd, Tobin.

Arnhult storköper

En anledning till den ljusa framtidssynen kan vara att Klöverns Rutger Arnhult i början av december gick in och köpte aktier för 150 miljoner i bolaget och blev dess huvudägare. I uppgörelsen finns även en företrädesemission som kommer att ge Tobin ytterligare 52 miljoner kronor samt att Klövern under början av 2018 kommer att lägga ett budpliktsbud på hela bolaget.

Rutger Arnhult har sedan tidigare satsat på bostadsrätter i bolaget Klövern Living och köpet av bostadsutvecklaren kommer inte helt överraskande. Det finns, trots att Tobin dragits med fallande aktiekurs de senaste månaderna, uppskjutna byggstarter och köp på grund av dålig försäljning, en stor kompetens i bolaget när det kommer till bostadsrätter.

– En investering av Klövern i Tobin Properties är inte ett uttryck för att bostadsmarknaden har bottnat ur, tvärtom är det ett sätt att dra nytta av framtida möjligheter som en troligtvis svag marknad under 2018 kommer att erbjuda. Tobin Properties har ett mycket duktigt utvecklingsteam som med starkare finansiella muskler kan ta till vara de möjligheter som kan komma att uppstå i kölvattnet av en svagare bostadsmarknad, säger Arnhult.

Kraftigt räddningspaket

Nu står det även klart, efter en extra bolagsstämma, att Arnult tar plats i bolagets styrelse som ny ledamot samtidigt som bolaget nu inrättar ett räddningspaket för att hålla bolaget ovan vattenytan.

Paketet innebär att styrelsen beslutade om en riktad nyemission av 7,5 miljoner nya stamaktier i bolaget till Klövern. Stämman godkände även en företrädesemission av högst 2 592 383 nya stamaktier i bolaget. Teckningskursen är fastställd till 20 kronor per aktie och skulle, om de faller väl ut, kunna bidra med 202 miljoner kronor till bolaget.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se