Arnhult minskar ytterligare i Castellum
Rutger Arnhult.

Arnhult minskar ytterligare i Castellum

Ekonomi

31 mars 2023

Efter att Arnhults M2 Asset Management återbetalat ett värdepapperslån minskar bolagets ägande i Castellum.

Återbetalningen av värdepapperslånet som i M2 redovisats som lån med värdepapper som säkerhet, innebär att skulderna minskar med ca 3 mdkr. På tillgångssidan minskas omsättningstillgångar i form av Castellum-aktier redovisade som kortfristiga placeringar och derivat för en motsvarande volym om totalt ca 3 mdkr. Beslutet om återbetalning är i linje med vad som tidigare kommunicerats där fokus är att återbetala en betydande del av bolagets lån.

Efter transaktionen uppgår M2:s ägande till ca 1 procent av kapital och röster i Castellum och betraktas i sin helhet som en finansiell placering.

- Vi fortsätter att konsolidera verksamheten. På ett ordnat sätt återbetalar vi skulder och vårdar bolagets balansräkning för att stärka bolaget för framtiden, säger Jakob Mörndal, VD på M2.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se