Arnhult lämnar Castellum
Rutger Arnhult.

Arnhult lämnar Castellum

Personnytt

15 december 2022

Rutger Arnhult har informerat styrelsen i Castellum om att han beslutat sig för att lämna rollen som verkställande direktör för bolaget. Styrelsen inleder nu en process för att tillsätta en ersättare.

Castellum har under de senaste åren befunnit sig i en fas av tillväxt där bolaget, inom ramen för den finansiella policyn, genomfört viktiga investeringar och förvärv och därmed stärkt sin konkurrenskraft på den nordiska kommersiella fastighetsmarknaden. Detta inkluderar bland annat förvärvet av Kungsleden samt expansion i Finland och Norge genom förvärvet av Kielo och investeringen i Entra. Detta har inneburit en tillväxt i bolagets fastighetsportfölj från 103 miljarder kronor 2020 till 186 miljarder kronor vid utgången av det tredje kvartalet 2022.

”Jag ser Castellum som väl rustat för att kapitalisera på sin starka position på den nordiska kommersiella fastighetsmarknaden, och jag har en stark tilltro till bolagets fortsatta resa. Jag har gjort bedömningen att bolagets fortsatta resa bättre drivs av någon annan, varför jag beslutat mig för att lämna rollen som vd. Detta möjliggör för mig att fullt ut fokusera på mina privata investeringar, inklusive Castellum. För att skapa förutsättningar för bästa möjliga överlämning kommer jag att kvarstå i min roll så länge styrelsen önskar”, säger Rutger Arnhult, verkställande direktör för Castellum.

”Som vd för Castellum har Rutger varit central i att driva integrationsarbetet med Kungsleden, signifikanta framsteg inom hållbarhet och därmed stärkt bolagets konkurrenskraft. Castellum har idag en stabil och lönsam plattform för bolagets fortsatta resa. Styrelsen tackar Rutger för hans insatser och lyckönskar honom i sina framtida åtaganden”, säger Per Berggren, styrelseordförande för Castellum.

Rutger Arnhult kommer att kvarstå i sin roll så länge styrelsen finner lämpligt. Rutger Arnhult har även informerat valberedningen om att han inte kommer inte att ställa upp för omval till styrelsen.

Daniel Åberg

World in Property
daniel.aberg@worldinproperty.se