Arnhult kritisk till Castellums Blackstone-affär

Arnhult kritisk till Castellums Blackstone-affär

Transaktion

11 februari 2021

Rutger Arnhult ifrågaätter nu bolagets andra försäljning till Blackstone: – Personligen hade jag behållit fastigheterna, säger han till World in Property.

I december ingick Castellum avtal om en rekordstor försäljning av logistikfastigheter till Blackstone, som ett led i finansieringen av det planerade uppköpet av norska Entra.

Den första delen av affären var på fem miljarder och genomfördes före årsskiftet. Den andra delen, som var villkorad av förvärv av Entra, skulle omfatta drygt 13 miljarder.

Men när nu uppköpet av Entra inte blev av ändrades omfattningen på den andra delen. Den andra affären, som genomförde igår, kom istället att landa på 4,8 miljarder och omfatta 53 logistikfastigheter.

”Ser ingen logisk i affären”

Rutger Arnhult, storägare i Castellum och föreslagen som styrelseordförande i bolaget, är mycket kritisk mot att denna andra affär genomfördes.

– Jag har väldigt svårt att förstå den industriella logiken bakom försäljningen, säger Arnhult till World in Property.

– Castellum har inte på något vis behov av att frigöra kapital, nu när man lagt försöket att förvärva Entra bakom sig. Så därav finns det ingen logisk finansiell förklaring.

Arnhult köper inte VD Henrik Saxborns resonemang om att använda pengarna från försäljningen till att köpa nya logistikfastigheter.

– Jag kan inte heller förstå den industriella logiken när man säger att man säljer logistiken för att sedan ånyo investera i lite modernare logistik. Att äga mixen är som jag ser det alltid det vinnande konceptet affärsmässigt.

”Affären ger negativa effekter”

Arnhult menar att affären kommer att påverka Castellums avkastning och tillväxt negativt.

– För mig är den stabila löpande avkastningen och den årliga tillväxten i det närmaste helig. Castellum kommer nu tyvärr få det betydligt tuffare att uppfylla dessa båda.

– Det är mycket hård konkurrens om fastigheter inom logistik, så att enkelt ersätta denna stora volym med en ny som avkastar detsamma är snudd på omöjligt. Man kan addera nya egna projekt som ger något högre avkastning men detta tar lång tid. Det är så klart så att detta är något Castellum också kan och bör göra alldeles oavsett! Någon brist på kapital och finansiering för detta har man verkligen inte.

– Jag ser tyvärr att effekterna av denna affär främst blir att tillväxten framöver nu blir något sämre och att vinstutvecklingen per aktie kommer ta lite stryk, säger Arnhult.

”Valt att behålla och utveckla”

Han skulle helst sett att Castellum valt att inte genomföra den andra affären med Blackstone och behållit och utvecklat de 53 logistikfastigheterna.

– Personligen hade jag istället valt att behålla fastigheterna, utveckla kundrelationerna och marknadspositionera. Och samtidigt fokuserat på att utveckla ny och modern logistik. Detta hade lett till att balansräkningen utnyttjats mycket mera effektivt, vilket i närtid och över tid hade skapat ett betydligt större värde för Castellums aktieägare, säger Arnhult.

– Jag hade också sett till att bolaget fått korrekta marknadsvärden på sina fastigheter i bokföringen!

Fler affärer inte aktuellt i dagsläget

Castellums VD Henrik Saxborn har avböjt att kommentera Arnhults kritik. Enligt Castellums PR- och pressansvarige, Anders Westgårdh, är det inte i dagsläget aktuellt att göra ytterligare försäljningar till Blackstone inom ramen för det avtal som var kopplat till ett tänkt uppköp av Entra.

Om Entra-uppköpet blivit av hade den totala affären landat på drygt 18 miljarder. Nu blev den istället 9,8 miljarder i två delaffärer.

Men Castellum utesluter inte att nya försäljningar till Blackstone kan bli aktuella framåt i tiden.

– Huruvida det blir ytterligare affär med Blackstone är nog en tämligen öppen fråga, säger Anders Westgårdh.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se