Arnhult fortsätter öka ägandet i Tobin Foto: Klövern

Arnhult fortsätter öka ägandet i Tobin

Ekonomi

28 maj 2019

Klövern fortsätter att köpa aktier i bostadsproducenten Tobin. I går blev det klart att de snart äger över 90 procent av bolaget.

Klövern har genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon tecknat aktier i Tobin Properties genom den företrädesemission om cirka 409 miljoner kronor som Tobin Properties har genomfört.

Dagons ägande i Tobin Properties uppgår innan registrering av företrädesemissionen till cirka 86,7 procent av kapitalet och cirka 88,5 procent av rösterna i Tobin Properties, fördelat på 36 311 225 stamaktier och 18 378 preferensaktier av serie A.

Dagon har genom företrädesemissionen tecknat 77 974 320 stamaktier i Tobin Properties för cirka 390 mkr, varav 74 063 169 stamaktier med stöd av teckningsrätter och 3 911 151 stamaktier utan stöd av teckningsrätter.

Dagons ägande i Tobin Properties uppgår efter registrering av företrädesemissionen till cirka 92,4 procent av kapitalet och cirka 93,0 procent av rösterna i Tobin Properties, fördelat på 114 285 545 stamaktier och 18 378 preferensaktier av serie A. Klövern avser att återkomma i frågan om tvångsinlösen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se