Arnhult arbetsbefrias – han blir ny tf vd på Castellum
Joacim Sjöberg, ny tf vd på Castellum.

Arnhult arbetsbefrias – han blir ny tf vd på Castellum

Personnytt

18 januari 2023

Styrelsen har utsett Joacim Sjöberg som tillförordnad vd för Castellum AB under pågående rekryteringsprocess. Joacim Sjöberg har suttit i Castellums styrelse sedan 2020 och har god kunskap om bolaget och branschen.

- Jag är glad över att Joacim Sjöberg ställt sig till förfogande för detta uppdrag medan rekryteringsprocess av ny vd och koncernchef pågår. Jag och styrelsen känner stor tilltro till att Joacim Sjöberg är rätt person att leda bolaget fram till att en ny vd kan tillträda, säger Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB.

Joacim Sjöberg tillträder rollen med omedelbar verkan, utöver sitt uppdrag som styrelseledamot. Avgående vd Rutger Arnhult arbetsbefrias därmed under återstoden av sin uppsägningstid.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se