Arlandastads nyintroduktion rejält övertecknad – Noteringen av Arlandastad Group är en verklig milstolpe i bolagets historia. Jag är oerhört stolt över det vi hittills har levererat och ser fram emot nästa fas i bolagets utveckling, säger Arlandastads VD Dieter Sand

Arlandastads nyintroduktion rejält övertecknad

Ekonomi

15 september 2021

Arlandastads nyintroduktion blev kraftigt övertecknad inför dagens handelsstart.

Arlandastads erbjudande att teckna aktier i bolaget i samband med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market mötte ett mycket stort intresse och erbjudandet blev kraftigt övertecknat.

Teckningskursen var 67,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en substansrabatt på 11 procent jämfört med substansvärdet på 76,10 kronor per aktie den 30 juni.

Teckningskursen motsvarar en värdering av bolaget på 3,8 miljarder kronor före erbjudandet. Erbjudandet omfattade 5,93 miljoner nyemitterade aktier, motsvarande ett värde på 400 miljoner kronor. Inga befintliga aktier såldes i erbjudandet.

Det finns även en övertilldelningsoption på 0,89 miljoner aktier, motsvarande ett värde på 60 miljoner kronor.

Erbjudandet summerar därmed till totalt 6,81 miljoner nyemitterade aktier, motsvarande ett värde på 460 miljoner kronor.

Ankarinvesterare var fastighetsbolaget SBB och Prior & Nilsson Fonder som åtagit sig att teckna aktier för 338,5 miljoner kronor. Åtagandena motsvarade 74 procent av antalet aktier i erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen.

Aktien kommer att börja handlas på First North i dag.

– Genom noteringen går Arlandastad Group nu in i en ny fas som bolag. Det ger oss möjlighet att accelerera den organiska expansionen och samtidigt potential att skapa ytterligare tillväxt genom strategiska förvärv och samarbeten. Som grundare och långsiktig ägare vill jag passa på att välkomna alla nya aktieägare och ser fram emot en värdeskapande resa tillsammans, säger Per Taube, grundare och huvudägare av Arlandastad Group.

– Vår egen organisation har genom åren byggt upp ett gediget kunnande som skapar möjligheter och rätt förutsättningar för att i egen regi, och tillsammans med partners, utveckla och förädla markområden till arbets-, mötes- och eventplatser. Att noteringen är kraftigt övertecknad visar att det finns ett förtroende för vårt strukturkapital, affärsmodell och inte minst för vår ledning med Dieter Sand i spetsen, säger Peter Wågström, styrelseordförande för Arlandastad Group.

– Noteringen av Arlandastad Group är en verklig milstolpe i bolagets historia. Jag är oerhört stolt över det vi hittills har levererat och ser fram emot nästa fas i bolagets utveckling. Vi har en betydande förädlingspotential kvar i området kring Arlanda och ser även en rad andra potentiella fastighetsaffärer framför oss. Som noterat bolag får vi en kvalitetsstämpel och ökad tillgång till kapitalmarknaden som gör det möjligt att skyndsamt realisera dessa möjligheter och därmed skapa ytterligare värde för såväl hyresgäster, medarbetare som våra nya och befintliga aktieägare, säger Dieter Sand, VD för Arlandastad Group.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se