Arlandastad Group köper 490 000 kvm mark – Det har länge varit vår ambition att skapa en samlingsplats för svensk idrott, en Training Academy. Vi har nu lokaliserat rätt plats med ett oslagbart läge som möjliggör den utvecklingen, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

Arlandastad Group köper 490 000 kvm mark

Transaktion

24 november 2021

Arlandastad Group förvärvar 490 000 kvadratmeter mark av Wåhlin Fastigheter för 150  miljoner kronor. Ambitionen är att satsa på idrott, hälsa och innovation.

I syfte att öka exploateringstakten i området har Arlandastad Group förvärvat en av de två befintliga golfbanorna – Nya Banan – i Arlandastad av Wåhlin Fastigheter. Markområdet ligger i direkt anslutning till bolagets redan befintliga markinnehav.

– Det har länge varit vår ambition att skapa en samlingsplats för svensk idrott, en Training Academy. Vi har nu lokaliserat rätt plats med ett oslagbart läge som möjliggör den utvecklingen. Vi har sedan en tid tillbaka fört goda dialoger med ett antal idrottsförbund där man ser att läget möjliggör en mer tillgänglig idrott – såväl inom Sverige som internationellt. Områdets storlek gör det även möjligt att satsa på en hubb för tekniska innovationer – gärna kopplade till idrott och hälsa, som ligger oss varmt om hjärtat, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

En samlingsplats för den svenska idrotten i Arlandastad innebär även en möjlighet för Sigtuna kommun att utvecklas och bli en än mer attraktiv kommun för såväl kommuninvånare som andra intressenter.

– Det är glädjande med en fortsatt positiv utveckling i Arlandastad och Sigtuna kommun. Dels ur ett tillgänglighetsperspektiv med en samlad hubb för idrotten, dels över möjligheten att stärka kommunens möjligheter till ökad hälsa och välmående. Idrottsverksamhet och föreningsliv för barn och ungdomar är viktiga pusselbitar där vi ser att en god hälsa under uppväxten skapar positiva vanor som följer med upp i vuxenlivet, det vill säga en positiv utveckling för vår kommun, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna Kommun.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se