Arkitema ritar Magnolias prestigesatsning Foto: Arkitema Architecs

Arkitema ritar Magnolias prestigesatsning

Stadsutveckling

2 oktober 2018

I ett samarbete med Magnolia ska Arkitema  förverkliga planerna att göra den gamla industrifastigheten till ett modernt bostadsområde.

Arkitema Architects har fått uppdraget av samhällsutvecklaren Magnolia Bostad att tillsammans utveckla den nya stadsdelen Vårby Udde i Huddinge.

På platsen för Spendrups bryggeriverksamhet skapas en levande stadsdel intill Mälaren med 1 800 nya bostäder.

– Här kommer en stad för 4 000 personer att växa fram, vilket är jättestort, ungefär som Gamla Stan både i folkmängd och yta. Det kommer att finnas butiker, skolor, saluhall, och hotell. Det som har varit fantastiskt är samarbetet och dialogen med kommunen som har möjliggjort att skapa ett nytt område så nära vattnet, säger Ola Göransson, affärsområdeschef och senior partner på Arkitema.

Förvandlig till stadsdel

Området består idag av ett industriområde i ett sprickdalslandskap med kullar och dalgångar samt en båtklubb.

Industriområdet ska förvandlas till tät och levande stadsdel med varierade kvarter med olika utformning, samtidigt som en del av den äldre industrikaraktären bevaras och får nya former och funktioner istället för att kasseras. Det blir i huvudsak slutna kvarter i kontrast till de intilliggande stadsdelarnas lamell- och punkthus.

– Stadsdelen blir en rik livsmiljö för såväl människor som djur och växter. Hållbarhetsaspekterna är mycket viktiga och har styrt utformning av naturlika planteringar och en grön miljö som präglas av hög biodiversitet, säger Per Axelsson, affärsområdeschef och kreativ ledare på Arkitema.

Nytt hotell

Torget blir stadsdelens mötesplats där en bevarad industribyggnad kommer att innehålla lokaler för både kommersiell och kommunal service.

Ett hotell är tänkt att bli ett landmärke i närområdet. Bostäderna kommer att bestå av en blandning av små och stora lägenheter fördelat på både hyresrätter och bostadsrätter som bildar en kvartersstad med en byggnadshöjd på 5 till 6 våningar. 

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se