Arkitema ritar i skånsk lyxkommun Foto: Arkitema Architects

Arkitema ritar i skånsk lyxkommun

Stadsutveckling

21 december 2018

Arkitemas förslag för en ny grön stadsdel i kommunen är vinnaren av 61 förslag i tävlingen som utlysts av Sveriges Arkitekter.

Bjärreds vångar, i Bjärred i Lomma kommun, blir en modern och levande boendemiljö i direkt närhet till naturen med pendlingsavstånd till Lund och Malmö. I det nya området får invånarna leva i en varierad bostadsmiljö med parhus, småhus, radhus, punkthus och flerbostadshus. Variationen av bostadstyper leder till en mångfald av invånare och skapar en socialt hållbar miljö.

– Vår ambition har varit att ta vara på och utveckla det unika i området och genom att anpassa bostadsmiljöerna till de olika situationerna erbjuda ett stort utbud av boendekvaliteter som kan attrahera olika typer av invånare, säger Anna Schlyter, kreativ ledare vid Arkitemas Malmökontor.

Bjärreds nya stadsdel blir ett lokalt förankrat område, som naturligt kopplas till byarnas identitet. 

En stor del av den befintliga bebyggelsen i Bjärred är placerad bredvid naturen snarare än i den. I Bjärreds vångar får alla bostäder bli en del av landskapet med direkt tillgång till attraktiva gröna rum i form av vild natur eller som odlade lundar.

– Vi vill skapa en plats i Bjärred som kombinerar den storslagna naturen med en attraktiv och levande boendemiljö där man bor i landskapet istället för bredvid det, säger Anna Schlyter.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se