Arkitema ritar bostäder i Hallunda Foto: Arkitema

Arkitema ritar bostäder i Hallunda

Bostäder

15 februari 2018

Arkitema och Titania utvecklar Hallunda gård med 500 bostäder nära både Mälaren och tunnelbanan.

 

Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun har godkänt ett ramavtal för utveckling av ny bebyggelse i Hallunda gård som ligger mellan Hallunda centrum och Mälaren. Projektet består av cirka 500 bostäder i lågskaliga stadskvarter, stadsradhus och naturnära radhus.

Hallunda gård är en välbevarad 1700-talsherrgård i ett kulturlandskap med fornlämningar från brons- och järnålder. I nya Hallunda gård skapar Arkitema och Titania bostäder, aktiviteter och rekreation i en unik miljö. Den tidigare inhägnade herrgårdsmiljön öppnas upp och förvandlas till stadspark och rekreationsområde.

- Den nya bebyggelsen sträcker sig från stadskvarter med centralt torg till Mälarnära småhus. Att genom ny bebyggelse och ett öppnat parkrum stärka och aktivera kopplingen från befintliga Hallunda ner till Mälarens strand blir en stor tillgång för hela stadsdelen, säger #Ola Göransson, affärsområdeschef och senior partner på Arkitema.

Det centrala torget blir områdets nya knutpunkt med möjligheter för lek, umgänge och friluftsliv. De befintliga byggnaderna runt herrgården bevaras för att dela kunskap om gårdens historia men rymmer även nya funktioner för att möta dagens behov av mötesplatser och aktiviteter. Vid torget placeras även kommersiella lokaler och nya busshållplatser.

- Med avstamp i den befintliga gårdsmiljön kommer vi planera för en småskalig och varierad bostadsbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet. Både nya som befintliga gårdsrum och byggnader kommer tas tillvara och utvecklas med stor omsorg och gedigna material, säger Emma Elv, kreativ ledare.

Hallunda gård har förväntad byggstart 2021. I Botkyrka kommun står Arkitema och Titania också bakom utvecklingen av Tingstorget i Alby som uppförs just nu med 700 bostäder och ett nytt stadsdelstorg.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se