Arkitema och Titania vinner stadsbyggnadsprojek

Arkitema och Titania vinner stadsbyggnadsprojek

Stadsutveckling

29 maj 2020

Det blir fastighetsutvecklaren Titania i samarbete med Arkitema Architects, som ska stå för vidareutvecklingen av de södra och centrala delarna av Ösmo.

Nynäshamn Kommuns ambition är att området runt Nyblevägen ska fortsätta att utvecklas till en levande och inbjudande stadsgata.

Fastighetsutvecklaren Titania har valts till ankarbyggherre i Ösmo med förslaget "Ösmo parkstad", framtaget av Arkitema Architects. Projektet tar fasta på kommunens önskan att omvandla Nyblevägen till en levande trygg stadsgata, som tillsammans med varsam förtätning ökar orienterbarheten och stärker upp centrala stråk och kopplingar mellan befintlig bebyggelse, centrum och kollektivtrafiknod. Befintliga gröna kvaliteter förädlas och kompletteras till en uppdaterad version av trädgårdsstaden.

Hos Arkitema Architects ser man fram emot att komma igång med utvecklingen av Ösmo som kommer ske i tät dialog med flera parter.

– Att vi ska vara med och utveckla centrala Ösmo är fantastiskt roligt! Vår vision för Ösmo är en parkstad som erbjuder småstadens intimitet med närhet till både natur och stadsliv. Tillsammans med Titania har vi genomfört flera uppskattade projekt som blivit uppförda de senaste åren. Vi ser fram emot den kommande uppgiften att tillsammans med Titania, Nynäshamns kommun och medborgarna påbörja resan att utveckla Ösmo, säger Ola Göransson, affärsområdeschef på Arkitema Architects Living-avdelning i Stockholm.

Titania och Arkitema Architects förslag blev valt som vinnare bland sex andra aktörer. Ambitionen är att hela området, när det är förtätat, kommer erbjuda 1400 nya bostäder, samt en rad butiker, restauranger och kontor.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se