Arkitema + Akademiska Hus = sant
Foto: Arkitema

Arkitema + Akademiska Hus = sant

Bostäder

10 april 2019

Det nya avtalet är omfattande. Nu ska bolagen utveckla student- och forskarbostäder i sju studentstäder. 

De prioriterade orterna är Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund.

– Det känns fantastiskt att få förtroendet att tillsammans med Akademiska Hus få utveckla framtidens studentboenden. Vi tror på att utveckla och uppdatera begreppet om vad en studentbostad är och ska innehålla i dagens Sverige, säger Kristina Peters, Affärsområdeschef och Partner på Arkitema.

Uppdragens omfattning och karaktär går ut på att ifrån ett tidigt utvecklingsskede fram till projektfas skapa prisvärda, hållbara hem för studenter. Det kommer bland annat att handla om att göra förstudier, gestaltningsprogram, skapa underlag till detaljplaner och projektering av handlingar efter behov för student- och forskarbostäder. Ramavtalet gäller fler leverantörer, men Arkitema kommer att bli tillfrågade först inför alla projekt

– Att skapa bostäder för unga människor är otroligt viktigt i vår tid och själva grunden för att människor ska kunna skaffa sig en utbildning, detta är något vi brinner för på Arkitema och här har vi verkligen möjligheten att vara med att påverka, säger Kristina Peters.

Upphandlingen gäller 6000 bostäder som fastighetsbolaget ska uppföra i egen regi.

– Akademiska Hus bidrar med tusentals nya studentbostäder runt om i landet som stärker lärosätenas konkurrenskraft och Sveriges roll som attraktiv kunskapsnation, säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska Hus.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se