Arkitekttävling för gestaltningen av Limhamns silor

Arkitekttävling för gestaltningen av Limhamns silor

Arkitektur

11 augusti 2022

De gamla silorna längs Övägen i Limhamn ägs sedan 2020 av Trianon och Lernacken Fastigheter och ett arbete pågår med en ny detaljplan för bostadsbyggande på platsen.

Området är gammal industrimark och har betytt mycket för Malmös historia. För att få in olika idéer och lösningar på hur platsen ska utvecklas öppnas idag 10 augusti ansökan om att delta i ett parallellt uppdrag om ny gestaltning av silorna i Limhamn.

Första steget är en prekvalificering i form av en öppen inbjudan där de som anmäler sitt intresse ska klara av vissa krav och ge en första konceptuell idé hur de vill ta sig an uppgiften. En bedömningsjury väljer sedan ut tre deltagare eller team som därefter arbetar parallellt med uppgiften att gestalta ny bebyggelse med bostäder och lokaler av Limhamns gamla silor. 

Resultatet från det parallella uppdraget kommer att bearbetas i en ny detaljplan där det vinnande förslaget blir utgångspunkt för detaljplanen.

Det parallella uppdraget ska genomgå en öppen och inkluderande process samt präglas av nytänkande med fokus på hållbara lösningar. Både hög ambition och genomförbarhet ses som viktigt i tävlingen. 

”Genom att ersätta eller integrera de befintliga silorna hoppas jag att de nya gestaltningsförslagen ska viska lite om den gamla cementhistoriens betydelse för Malmö, men samtidigt blicka stadigt framåt mot Limhamns spännande utveckling. Platsen blir en viktig pusselbit för att länka samman det gamla med det nya Limhamn i sjöstaden, men också ett orienterande och stolt landmärke för alla Malmöbor att älska, besöka, bo eller vistas i”, säger Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se