Arkitekttävling för 1 500 innovativa bostäder
I höstas godkände stadsbyggnadsnämnden ett planprogram för den nya stadsdelen Katrineberg i Karlstad. Som ett första led i detaljplaneprocessen kommer kommunen att bjuda in till en arkitekttävling för området.

Arkitekttävling för 1 500 innovativa bostäder

Stadsutveckling

17 februari 2022

Inom kort startar en arkitekttävling för Karlstads nya stadsdel Katrineberg med cirka 1 500 innovativa bostäder.

Under 2021 godkände stadsbyggnadsnämnden ett planprogram för den nya stadsdelen Katrineberg.

Planprogrammet ska efterföljas med en eller flera detaljplaner och som ett första led i detaljplaneprocessen kommer kommunen att bjuda in till en arkitekttävling för området.

Syftet med arkitekttävlingen är att få in högkvalitativa och innovativa gestaltningsförslag för hur området kan utvecklas för att Katrineberg ska bli en hållbar, attraktiv och levande stadsdel.

Vinnande arkitektfirma kommer att erbjudas fortsatt samarbete som ska ligga till grund för vidare detaljplanearbete.

Stadsdelen Katrineberg ska ligga mellan Zakrisdal och Bergvik i Karlstad och ska inrymma cirka 1500 bostäder i varierande bostadsformer.

Det ska också finnas mark för kontor och verksamheter, en ny stadsdelspark, rekreationsstråk i naturen, en badplats med mera.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se