Arkitektförslag klart för Lunds Ekonomihögskola
Bild: Dorte Mandrup Arkitekter

Arkitektförslag klart för Lunds Ekonomihögskola

Arkitektur

30 oktober 2013

Arkitektförslaget gäller tillbygnad av ett nytt hus på Ekonomihögskolan. För uppdraget har Dorte Mandrup Arkitekter utsetts. 

Det är Akademiska hus som i samarbete med Lunds universitet utsett Dorte Mandrup Arkitekter för uppdraget. Tillbyggnaden har som mål att skapa en samlad lärandemiljö för forskning och undervisning.

Tillbyggnaden kommer att innebära att ytterligare 2000 personer har möjlighet att vistas på området. Vidare kommer Ekonomihögskolan att länkas ihop med ny bebyggelse och befintliga hus för en mer samlad verksamhet.  

"Bedömningsgruppen är överens om att detta kommer att bidra till en attraktiv närmiljö, samtidigt som det nya Ekonomicentrum ges den arkitektoniska prestige som också önskas", säger Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus Region Syd.

För mer information, se konferens: Campus-utveckling 2014-2018 och Svensk Arkitektur och Arkitekter 2014-2018.

Daniel Åberg

World in Property
daniel.aberg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande, Akademiska Hus

För mer information, kontakta:

Tomas Ringdahl, Regiondirektör, Akademiska Hus Region Syd, Tel:046-31 13 20, Email:Tomas.Ringdahl@akademiskahus.se

Kristina Eneroth, prorektor, Ekonomihögskolan, Tel:046-222 44 49, Email:kristina.eneroth@ehl.lu.se