Arkitekterna som tävlar om Göteborgs nya station
Nu är det klart vilka fyra arkitektkontor som är vidare till parallellt uppdrag för Mittuppgången i Göteborg.

Arkitekterna som tävlar om Göteborgs nya station

Arkitektur

11 oktober 2021

I en kvalificeringsprocess ledd av Jernhusen har fyra arkitektkontor gått vidare till ett parallellt uppdrag för nya stationsbyggnaden Mittuppgången i Göteborg.

De fyra arkitektkontoren som kvalificerat till det parallella uppdraget är Cobe A/S, Dorte Mandrup A/S, Erséus Arkitekter och Reiulf Ramstad Arkitekter AS.

Bedömningsgruppen bestående av Jernhusen, Göteborgs stad, NCC och Per Bornstein sakkunnig arkitekt hade att välja mellan totalt 28 inskickade förslag.

– I en omfattande och noggrann process som påbörjades före sommaren har bedömningsgruppen identifierat fyra förslag som alla visat insikt och förståelser för den komplexa miljö som den nya stationen kommer ingå i, säger Roger Sundbom regionchef Jernhusen och fortsätter:

– Vi är glada över det stora intresset och ser nu fram emot en intressant och utvecklande process i samverkan med de fyra utvalda teamen.

Stationen, som kommer stå klar vid Västlänkens invigning i december 2026, får ett strategiskt läge i Centralenområdet vid foten av den nya Hisingsbron.

Byggnaden blir stationsområdets naturliga port från norr och kommer fungera som huvudentré till Västlänken.

Den blir en effektiv länk mellan regionala tåg, Centralstationen och Göteborgs kollektivtrafik.

– Det är med tillförsikt och med glädje som vi har valt ut dessa fyra arkitektkontor, som alla tillhör de främsta i Skandinavien. Deras samlade erfarenheter och meriter har övertygat oss om att vi kommer få rätt lösning och den bästa utformningen för Västlänkens station Centralen, säger Per Bornstein, sakkunnig arkitekt.

Förhoppningen är att det förslag som väljs presenteras under senare delen av januari 2022.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se