Areim-chef till Diös styrelse
Erika Olsén, ansvarig för Areims Nordiska Investeringsteam, förslås som ny styrelseledamot. i Diös.

Areim-chef till Diös styrelse

Personnytt

14 februari 2022

En av de ledande personerna inom Areim förslås som ny styrelseledmot i Diös.

Inför årsstämman i Diös Fastigheter AB den 5 april 2022 har nu valberedningen offentliggjort sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår: omval av Bob Persson, Ragnhild Backman, Anders Nelson, Peter Strand och Tobias Lönnevall. Bob Persson föreslås fortsatt som ordförande.

Eva Nygren har avböjt omval, och nyval av Erika Olsén förslås som ny styrelseledamot.

Erika Olsén är född 1976 och har en M.Sc. i fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Hon är idag ansvarig för Areims Nordiska Investeringsteam och medlem i investeringskommittén, där alla större investeringsbeslut för Areims fonder fattas.

Hon har arbetat i fastighetsbranschen sedan 2000 och hon har stor och aktiv erfarenhet av den nordiska transaktionsmarknaden. Innan hon började på Areim var hon CIO på Castellum.

Erika har även varit partner på Tenzing AB, ett svenskt fastighetsrådgivningsföretag och arbetat på JLL Cross Boarder Team i London och Newsec Transaktionsteam i Sverige.

Erika sitter även i Styrelsen för Genova AB och Magnolia AB. Erika är oberoende i förhållande till bolaget och dess ägare.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av: Peter Hofvenstam, valberedningens ordförande och representant för Nordstjernan AB. Stefan Nilsson, representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening. Lennart Mauritzon, representant för Backahill Inter AB. Bob Persson, styrelsens ordförande och representant för AB Persson Invest.

Tillsammans representerar valberedningen cirka 42 procent av rösterna i bolaget. Valberedningens övriga förslag kommer offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se