Annica Ånäs lämnar JMs styrelse

Annica Ånäs lämnar JMs styrelse

Personnytt

29 september 2022

Med anledning av rekryteringar av personal bedömer företrädare för JM, att det föreligger risk för intressekonflikt mellan Annica Ånäs roll som styrelseledamot i JM och hennes roll som VD för Atrium Ljungberg AB. 

Annica Ånäs har därför valt att lämna JMs styrelse.

– Jag vill tacka Annica för stort engagemang och värdefullt bidrag under hennes tid i styrelsen, säger JM AB:s ordförande Fredrik Persson.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se