Anette Asklin ny ordförande i Jernhusen
Anette Asklin föreslås som ny ordförande i Jernhusen. Hon är sedan tidigare bland annat styrelseordförande i Bengt Dahlgren Intressenter och styrelseledamot i Fabege.

Anette Asklin ny ordförande i Jernhusen

Personnytt

6 april 2021

Anette Asklin föreslås till ny ordförande i Jernhusen vid årsstämman 2021.

Jernhusens ordförande, Kjell Hasslert, har avböjt omval och Regeringskansliet kommer därför att föreslå Anette Asklin till ny styrelseordförande för Jernhusen på årsstämman den 26 april 2021.

Anette Asklin har suttit i styrelsen som ordinarie ledamot sedan 2017.

Hon är även styrelseordförande i GU Ventures, RO-gruppen Förvaltning och Bengt Dahlgren Intressenter. Dessutom är Anette Asklin styrelseledamot i Fabege, Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet och Inhouse Tech i Göteborg.

Hon har tidigare bland annat varit finansdirektör på Castellum och i Västra Götalandsregionen. 

Det blir ytterligare ändringar i Jernhusens styrelse. Jakob Grinbaum och Anders Kupsu har meddelat att de inte ställer upp för omval. På årsstämman kommer därför Magnus Jacobson, Agneta Kores, Martin Lindgren och Katarina Wåhlin Alm föreslås som nya ledamöter.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se