Analysguiden: Positiv framtidsbild för Nischer Analysguiden målar en positiv framtidsbild för Nischer med VD Robert Vangstad. Övergången till IFRS har lyft fram de stora värden Nischer har byggt upp, menar Analysguiden

Analysguiden: Positiv framtidsbild för Nischer

Analys

14 september 2021

Analysguiden ser en positiv framtidsutveckling för Nischer och upprepar en riktkurs på 13,50 kronor.

Nischer-aktien stängde igår på 7,08 kronor efter en nedgång på 4,32 procent under måndagen.

Aktien har pendlat upp och ner en tid. Den senste veckan har det varit en uppgång på 2,61 procent. Sett över en månad är det en nedgång på 3,80 procent, och över tre månader är det minus 14,70 procent

Hittills i år har det dock blivit en uppgång på 8,92 procent och på ett års sikt är uppgången hela 130,62 procent.

Analysguiden lander alltså i att upprepa en riktkurs på 13,50 kronor för Nischer-aktien.

Väntat utfall i Q2

Som väntat rapporterade Nischer Properties ingen försäljning under Q2, konstaterar Aanalysguiden.

Efter värdeförändringar uppgick rörelseresultatet till -1,8 mkr under Q2 och 174,2 mkr under första halvåret 2021.

Vid utgången av Q2 uppgick det redovisade egna kapitalet per aktie till 12,75 kr.

Övergången från redovisning enligt K3 till IFRS ligger bakom de positiva värdeförändringar som redovisats under första halvåret.

IFRS lyfter fram stora värden

Bolaget övergick Q1 2021 till att rapportera enligt IFRS, och stora underliggande värden som tidigare legat dolda under K3-redovisningen har nu lyfts fram.

Särskilt kan projektet i Östersund om 120 hyresrätter samt projektet Hörnett i Örnsköldsvik om 228 hyresrätter nämnas, menar Aanalysguiden.

Dessa två projekt värderas idag till 129 mkr, vilket kommer att öka i takt med att de färdigställs. Enligt marknadsvärdering av Svefa kommer de som färdigställda vara värda 450 mkr. Det bör dock beaktas att detta delvis kommer lånefinansieras.

Mål: 1 000 bostäder i egen förvaltning 

Bolaget fokuserar på utveckling av prisvärda hyres- och bostadsrätter i tillväxtregioner, skriver Analysguiden.

Med ca 350 bostäder i produktion är man i nivå med flera större fastighetsutvecklare. Genom att ta in externa investerare i projektbolagen kan man arbeta utan större lånefinansiering.

Idag drivs arbete med detaljplaner i Göteborg, Haninge, Hudiksvall, Knivsta och Örnsköldsvik.

Nischer har avyttrat projektet i Järfälla av strategiska skäl, vilket blev en bra affär för bolaget.

Man avser behålla alla de hyresrätter som utvecklas, och den uttalade målsättning är att nå 1 000 bostäder i förvaltning inom fem år.

Man har då även för avsikt att växa sin förvaltningsverksamhet genom förvärv.

Upprepar riktkurs på 13,50 kr

Övergången till IFRS har lyft fram de stora värden bolaget har byggt upp, konstaterar Analysguiden och summerar sin analys på följande vis:

"I vårt basscenario landar vi i en riktkurs på 13,50 kr baserat på en jämförande analys med andra noterade bostadsutvecklare, men med en småbolagsrabatt givet Nischers mindre storlek."

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se