Amhult 2 ökar hyresintäkter och förvaltningsresultat Amhults VD Maria Nord Loft kan glädjas åt bra siffror och full fart i projekten inom Amhult 2.

Amhult 2 ökar hyresintäkter och förvaltningsresultat

Ekonomi

5 maj 2021

Amhult 2 redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

"Perioden har förlöpt enligt plan och vi levererar ett resultat som vi är mycket nöjda med. Under årets första månader har fokus bland annat varit på att ta fram ytterligare handlingar inför bygglov kvarter Spitfire samt att sammanställa förfrågningsunderlag för detta kvarter med cirka 80 lägenheter som nu sänts ut till entreprenörer för offert på totalentreprenad. Upphandling av kvarteret beräknas ske under juni månad för en uppstart av projektering under augusti eller september månad. Produktionstid beräknas till cirka 18 månader. Vidare har projekteringsarbeten av kvarter H, fortsatt benämnt kvarter Hercules inletts. Tidplan är att ha en färdig bygglovshandling framme till juni månad för att därefter lämna in bygglov till strax före semestern juli 2021", skriver bolaget i delårsrapporten.

Summering av Q1 2021 för Amhult 2:

*Hyresintäkterna steg till 14,3 miljoner kronor (11,6), en ökning med 23,3 procent mot föregående år.

*De totala intäkterna steg till 15,5 miljoner kronor (12,5).

*Driftnettot ökade till 10,8 miljoner kronor (8,9), en ökning med 21,3 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet steg till 7,7 miljoner kronor (5,5), en ökning med 40 procent mot föregående år.

*Värdeförändringar på fastigheter var noll kronor, i likhet med motsvarande kvartal i fjol.

*Resultatet efter skatt blev 7,5 miljoner kronor (4,3), en ökning med 74,4 procent mot föregående år.

*Resultat per aktie hamnade på 1,09 kronor (0,63), vilket innebär en ökning med 73,0 procent mot föregående år.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se