Amhult 2 har sökt detaljplan för 100 000 kvm Amhult 2 med VD Maria Nord Loft köper 100 000 kvadratmeter mark av Lysevägens Bostads AB. På området planeras 165 nya bostäder.

Amhult 2 har sökt detaljplan för 100 000 kvm

Transaktion

24 november 2021

Amhult 2 har i samarbete med Lysevägens Bostads AB sökt detaljplan för del av Skogens Gård, etapp 1, om cirka 100 000 kvadratmeter markyta och 165 bostäder.

Hela fastigheten Skogen 1:1 består av totalt 37 hektar markyta klassad som råmark och ägs idag av Lysevägens Bostads AB.

Den första etappen utgör den nordligaste delen av fastigheten Skogen 1:1 och ansluter till ett befintligt villaområde.

Ytan är tänkt att innehålla ca 165 nya bostäder i form av villor, radhus och punkthus med en byggrätt om ca 20 000 kvadratmeter, fördelat på ca 5 600 kvadratmeter BTA för villor, 7 800 kvadratmeter BTA radhus och 6 600 kvadratmeter BTA avsett för lägenheter.

I samband med att arbetet inleddes har Amhult 2 låtit Bryggan Fastighetsekonomi värdera markområdet. Värdeutlåtandet indikerar ett råmarksvärde på etapp 1, Skogens Gård om 22 till 24 miljoner kronor.

Nyckeltalet för råmark är cirkaa 10 procent av marknadsvärdet för planlagd mark.

Köpet avses genomföras när en planhandläggare har utsetts av Stadsbyggnadskontoret enligt Lysevägens Bostads AB:s och Amhult 2 AB:s tidigare optionsavtal för en köpesumma om 22 miljoner kronor.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se