Amastens resultat slår i taket Jan-Erik Höjvall, vd, Amasten. Foto: Amasten

Amastens resultat slår i taket

Ekonomi

22 februari 2019

Efter ihärdigt arbete visar Amasten på en stark resultatökning i rapporten för 2018. Substansvärdet ökar 15 procent.

Under 2018 har Jan-Erik Höjvall Amasten genomgått en stor expansion. Bland de har de köpt och tillträtt 21 fastigheter i Sundsvall, förvärvat 8 000 BTA byggrätt i Sollentuna samt köpt två Riki-hus i Umeå.

De har även sålt kommersiella lokaler för 239 miljoner och skrivit hyresavtal till ett värde över 34 miljoner kronor.

Totalt ekonomiskt har bolaget gjort ökningar på flera poster. Hyresintäkterna uppgick till 276 miljoner morsvarande siffrorna för 2017 som låg på 274 miljoner och driftsöverskottet uppgick till 137 miljoner som ska jämföras med 133 för föregående år.

Även om dessa är marginella ökningar så slår resultatet i taket. Där kan bolaget räkna med 212 miljoner kronor mot 2017 då resultatet var på 46 miljoner.

Substansvärdet per stamaktie ökar med 15 procent och landar på 6,09 kronor.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Amastens 2018:

  • Hyresintäkterna uppgick till 276 mkr (274).
  • Driftsöverskottet uppgick till 137 mkr (133).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 39 mkr (20).
  • Årets resultat ökade till 212 mkr (46), vilket motsvarar 1,12 kr per stamaktie (0,20).
  • Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 6,09 kr (5,28), en ökning med 15 procent.
  • Direktavkastningen uppgick till 4,1 procent (4,8) och överskottsgraden uppgick till 49 procent (49).

Källa: Amasten

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se