Amastens avnotering godkänd Amasten med VD Mikael Rånes har fått sin ansökan om avnotering godkänd. Ny styrelse väljs på extra bolagsstämma den 26 januari.

Amastens avnotering godkänd

Ekonomi

24 januari 2022

Amastens ansökan om avnotering är godkänd. Sista dag för handel i Amastens stam- och preferensaktie på Nasdaq First North Premier Growth Market är den 4 februari 2022. 

 

Amasten ansökte om avnotering till följd av att SBB kontrollerar cirka 97,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier.

SBB förklarade budpliktserbjudandet avseende Amasten ovillkorat den 21 december 2021 efter godkännande från Konkurrensverket.

Den 19 januari 2022 meddelade SBB att de innehar cirka 97,5 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Amasten. SBB har därefter påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i bolaget.

Som tidigare meddelats har styrelsen för Amasten, på begäran av SBB, kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 26 januari 2022 för bland annat val av ny styrelse.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se