Amasten utökar kreditramen med 275 mkr – Vi får i och med det nya avtalet en avsevärt större flexibilitet i att finansiera nya fastighetsförvärv, säger Mattias Lundgren, CFO Amasten Fastighets AB.

Amasten utökar kreditramen med 275 mkr

Ekonomi

30 juni 2021

Amasten har kommit överens med Swedbank om att förlänga bolagets befintliga kreditfaciliteter avseende fastighetslån och förvärvskrediter.

Total ökar kreditramen 275 miljoner kronor till 1 825 miljoner kronor.

Det nya avtalet träder i kraft den 1 juli 2021 och löper på tre år.

Finansieringsvillkoren i det nya avtalet medger en högre belåningsgrad i fastighetsportföljen och en större flexibel förvärvskredit.

Samtidigt sänks genomsnittlig räntekostnad. Vid fullt utnyttjande motsvarar den lägre räntemarginalen en lägre årlig räntekostnad om 14 miljoner kronor.

– Vi är glada över att förlänga och fördjupa samarbetet med Swedbank som är en bra och stabil partner på vår tillväxtresa. Vi får i och med det nya avtalet en avsevärt större flexibilitet i att finansiera nya fastighetsförvärv, säger Mattias Lundgren, CFO Amasten Fastighets AB.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se