Amasten: Tredubblad resultatökning VD Mikael Rånes kan glädjas åt en tredubbling av resultatet i Amasten. Och målet att fördubbla fastighetsbeståndet inom tre år står fast.

Amasten: Tredubblad resultatökning

Ekonomi

11 maj 2021

Amasten redovisar ett ökat förvaltningsresultat och en tredubblad resultatökning för Q1 2021 jämfört med samma period föregående år.

– Amasten redovisar fortsatt tillväxt under första kvartalet 2021 med 300 procents resultatökning och målet är att fastighetsbeståndet ska fördubblas på tre år, säger Mikael Rånes, som tillträdde VD-posten på Amasten i februari.

Summering av Q1 2021 för Amasten:

*Hyresintäkterna uppgick till 151 mkr (109)

*Driftsöverskottet ökade till 62 mkr (48)

*Direktavkastningen uppgick till 2,6 procent (3,1)

*Överskottsgraden uppgick till 41,1 procent (43,7)

*Förvaltningsresultat fastigheter ökade till 29 mkr (23)

*Periodens resultat uppgick till 128 mkr (42)

*Resultat per stamaktie 0,18 kr (0,08)

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se