Amasten tillträder fastigheter av SBB

Amasten tillträder fastigheter av SBB

Transaktion

30 juni 2020

Transaktionen har skett i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1,5 miljarder kronor.

Amasten har idag, 29 juni, tillträtt 22 bostadshyreshus, som tidigare pressmeddelats i samband med att förvärvsavtal tecknades den 28 maj. Säljare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Villkoren för förvärvet, som tidigare kommunicerats, är per dagens datum uppfyllda och lånefinansiering har säkrats.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se