Amasten ska dubbla sitt fastighetsvärde på tre år Amastens VD Mikael Rånes ska leda företaget mot fördubblat fastighetsvärde inom tre år.

Amasten ska dubbla sitt fastighetsvärde på tre år

Ekonomi

8 april 2021

Amasten har beslutat om nya finansiella mål. Bolaget ska bland annat fördubbla sitt fastighetsvärde till 20 miljarder på tre år.

Styrelsen i Amasten har beslutat att uppdatera bolagets finansiella mål.

Två nya mål har tillförts avseende tillväxt i fastighetsbeståndet och antal produktionsstartade lägenheter. Dessutom har bolagets riskbegränsningar och utdelningspolicy reviderats.

• Fastighetsbeståndet ska vid utgången av 2023 uppgå till 20 miljarder kronor. Vid utgången av 2020 värderades beståndet till knappt tio miljarder. Det nya målet innebär alltså att fastighetsvärdet ska fördubblas på tre år.

 • Under perioden 2021–2023 ska minst 2 000 lägenheter produktionsstartats - nytt mål.

• Avkastningen på eget kapital skall i genomsnitt över en femårsperiod uppgå till 15% (oförändrat).

• Belåningsgraden ska ligga inom intervallet 50 - 70 procent (tidigare maximalt 70 procent)

• Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,5 gånger (oförändrat)

•Utdelningspolicy: Amasten avser inte att lämna någon utdelning under de närmaste åren. Bolagets bedömning är att den bästa totalavkastning uppnås genom att vinster återinvesteras i verksamheten för att skapa lönsam tillväxt genom investeringar i befintligt bestånd, nyproduktion av hyreslägenheter och förvärv av förvaltningsfastigheter.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se