Amasten raketökar resultatet Jan-Erik Höjvall, vd, Amasten. Foto: Amasten

Amasten raketökar resultatet

Ekonomi

24 augusti 2018

Jan–Erik Höjvalls köplusta och expansionsplaner ger resultat. I kvartlsrapporten för andra perioden har många siffror stärkts.

 

Sedan Jan-Erik Höjvall klev in i Amasten har bolaget blivit mer aggressiva och har fokuserat på att expandera. Ett antal ny förvärv har gjorts där bolaget bland annat juni köpte 21 bostadshyreshus i Sundsvall för 668 miljoner.

Samtidigt avtalades att köpa lägenhetsmodulbolaget Riki Bygg AB och Huvudägare köpte samtliga stamaktier av Kvalitena. Av dessa har cirka hälften sålts vidare till bland annat styrelse och ledning.

Totalt har bolaget under perioden gått bra. Även om intäkterna för hyror sjunkit något och driftsöverskottet rasar så har resultatet stigit kraftigt. Det ligger nu på 57 miljoner mot föregående år och period då siffran var 18 miljoner.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Amastens kvartal april-juni 2018

  • Hyresintäkterna uppgick till 67 mkr (69).
  • Driftsöverskottet uppgick till 29 mkr (38).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 mkr (12).
  • Periodens resultat ökade till 57 mkr (18), vilket motsvarar 0,34 kr (5,2) per stamaktie.
  • Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 5,7 kr (5,2), en ökning med 9 procent jämfört med andra kvartalet i fjol.
  • Direktavkastningen på fastighetsnivå uppgick till 4,1 procent under andra kvartalet och överskottsgraden uppgick till 43 procent.

Källa: Amasten

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se