Amasten köper bostadsprojekt för halv miljard Projektet omfattar tre hus med totalt 302 hyreslägenheter.

Amasten köper bostadsprojekt för halv miljard

Transaktion

28 juni 2021

Amasten fortsätter att rada upp storaffärer. Bolaget har nu tecknat avtal om att köpa bostadsprojektet Kasernhöjden i centrala Karlstad av Albér Fastigheter.

Projektet omfattar tre hus med totalt 302 hyreslägenheter. Affären genomförs i bolagsform genom ett s.k. forward commitment-upplägg och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 535 miljoner mkr.

Amasten betalar vid avtalets ingång 5 procent av köpeskillingen och erlägger resterande köpeskilling vid tillträde av fastigheterna i respektive etapp.

Projektet omfattar tre etapper om vardera cirka 100 lägenheter. Säljaren åtar sig att vara byggherre och kommer att överlämna en nyckelfärdig produkt till Amasten. Etapp 1 färdigställs i slutet av 2023 och etapp 2 och 3 under 2024. Vid färdigställande förväntas hyresvärdet uppgå till cirka 24,5 mkr.

– Vi är glada för möjligheten att förvärva högkvalitativa bostäder i ett attraktivt läge av en driven lokal entreprenör. Karlstad är en attraktiv regionsstad med stark befolkningstillväxt. Genom förvärvet kommer vi mer än fördubbla vårt fastighetsbestånd i Karlstad till nära 550 lägenheter, vilket kommer ge synergier i förvaltningen och medför att vi blir en större aktör på den lokala marknaden, säger Mikael Rånes, VD på Amasten Fastighets AB.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se