Amasten gör nytt storförvärv Foto: PIxabay

Amasten gör nytt storförvärv

Transaktion

15 november 2019

Förvärvet omfattar 347 lägenheter och 30 703 kvm med ett sammanlagt hyresvärde om 34,7 miljoner kronor per år.

Amasten har idag tecknat avtal om att köpa 7 bostadshyreshus i Norrköping. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 426 miljoner kronor. Säljare är Subnova Trivselfastigheter och Nordier Property Advisors har varit rådgivare i affären.

- Det är alltid kul att hjälpa duktiga entreprenörer att ta nästa steg. Affären mellan Subnova och Amasten är ett bra exempel på det säger Mikael Wilton, Transaktionsansvarig, Nordier Property Advisors.

Amasten tillträder fastigheterna per den 16 december 2019. Avtalet är villkorat av slutlig granskning av bolagen och fastigheterna.

- Det är fantastiskt roligt att få köpa fastigheter i en så stark ort och att få duktiga lokala fastighetsägare som nya ägare i Amasten. Säljarna kommer att fortsätta förvalta fastigheterna i 3 år framöver vilket ger en trygghet till hyresgäster och personal, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Förvärvet omfattar 347 lägenheter och 30 703 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 34,7 miljoner kronor per år. Samtliga fastigheter är fullt uthyrda och direktavkastningen bedöms uppgå till 4,4 procent.

Fastigheternas befintliga lån kommer att övertas eller refinansieras och bedöms motsvara en belåningsgrad om 44 procent. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till totalt 211 miljoner kronor. Utöver bankfinansiering erlägger Amasten (i) 52,8 miljoner kronor kontant, samt (ii) 158,3 miljoner kronor erläggas i form av nyemitterade stamaktier i Amasten till en överenskommen teckningskurs om 7,90 kronor per stamaktie. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se