Amasten förvärvar i Eskilstuna för 465 miljoner – Vi blir en allt större fastighetsaktör i Eskilstuna och kommer att inneha drygt 600 lägenheter 2022, säger Mikael Rånes, VD på Amasten Fastighets AB.

Amasten förvärvar i Eskilstuna för 465 miljoner

Transaktion

24 juni 2021

Amasten växer vidare i Eskilstuna och har tecknat avtal om att förvärva tio fastigheter i attraktiva lägen av Klara Framtid AB.

Affären genomförs i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 465 mkr. Fastigheterna omfattar 15 500 kvm bostäder. Totalt ingår 242 hyreslägenheter och 5 700 kvm lokaler.

Dessutom ingår en centralt belägen byggrätt om 5 000 kvm med 48 lägenheter.

Sex av fastigheterna är belägna strax norr om citykärnan, tre strax söder om och en i citykärnan.

Hyresvärdet uppgår till cirka 26,6 mkr och  tillträde bedöms ske under juli 2021.

Amasten förvaltar innan förvärvet 181 lägenheter i Eskilstuna och har 152 lägenheter under nyproduktion, vilka färdigställs 2022.

- Genom förvärvet ökar vi vårt fastighetsbestånd betydligt i Eskilstuna, vilket ger synergier i förvaltningen. Det finns också stora möjligheter till värdeskapande förvaltning i de förvärvade fastigheterna. Vi blir en allt större fastighetsaktör i Eskilstuna och kommer att inneha drygt 600 lägenheter 2022, när byggprojekten färdigställts, i en stad som växer mer än rikssnittet, säger Mikael Rånes, VD på Amasten Fastighets AB.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se