Amasten får betala en miljon för brott mot takeover-regler Amasten med VD Mikael Rånes ska betala en avgift på en miljon kronor för brott mot takeover-reglerna i samband med budet på SSM.

Amasten får betala en miljon för brott mot takeover-regler

Juridik

9 juli 2021

Amasten åläggs att betala en miljon kronor i avgift efter beslut av börsens disciplinnämnd.

Åläggandet är en följd av att Amasten har brutit mot takeover-reglerna och regelverket vid First North Growth Market. Detta enligt ett beslut från Nasdaq Stockholms disciplinnämnd.

"Händelserna rör det sätt på vilket bolaget offentliggjorde ett offentligt uppköpserbjudande till övriga aktieägare i SSM Holding AB i oktober 2020. Erbjudandet offentliggjordes via pressmeddelande som innehöll en hyperlänk till bolagets hemsida där budpressmeddelandet i sin helhet var publicerat, vilket disciplinnämnden funnit var bristfälligt", skriver disciplinnämnden i sit beslut.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se