Previous Next

Amasten bygger hyresrätter i Falun och Gävle

Bostäder

26 augusti 2021

Amasten startar två nyproduktionsprojekt om sammanlagt 296 lägenheter för egen förvaltning. Projekten finns i Falun och Gävle.

Projekten beräknas färdigställas i fjärde kvartalet 2022 med ett hyresvärde om 24 miljoner kronor.

Amasten förvaltar idag 398 hyreslägenheter i Sätra i Gävle. För att vidareutveckla området har en planprocess drivits vilket resulterat i en lagakraftvunnen detaljplan.

Amasten startar nu etapp 1 med 162 lägenheter. Etapp 2 omfattar 205 lägenheter.

Amasten förvaltar sammanlagt 900 lägenheter i Gävle.

Expansivt Falun

Falun är en attraktiv och snabbt växande stad. Amasten äger idag fastigheten Tegelbruket 4 i Falun. På fastigheten finns en kommersiell byggnad med bland annat en Willys butik.

I sydöstra delen av parkeringen har en planprocess drivits för att tillskapa nya hyresrätter. Amasten kan nu starta ett nyproduktionsprojekt om 124 lägenheter på tomten.

– Det är glädjande att vi drivit framgångsrika planprocesser och vi genom dessa starter är en bit på väg mot vårt mål att starta 2 000 bostäder till 2023. Vi stärker genom starterna vår närvaro i Gävle och etablerar oss med bostäder i Falun, säger Mikael Rånes, VD på Amasten.

Egenutvecklade Riki-hus

I bägge nyproduktionsprojekten byggs Amastens egenutvecklade Riki-hus.

Riki- konceptet är ett nytt sätt att bygga energieffektiva hyresrätter med en industrialiserad process. Efter att lägenhetsmodulerna har monterats fortlöper arbetet med fasad, tak, detaljer och slutligen grönytor/montering av solceller.

Ett Riki-hus uppförs på 12 månader, vilket är halva tiden än traditionell byggprocess.

– Projekten i Gävle och Falun blir de femte/sjätte vi uppför för egen förvaltning. I samtliga projekt har vi hållit tidplan och budget, en av de stora fördelarna med Riki-konceptet. Vi ser fram emot att välkomna nya hyresgäster 2022, säger Richard Lantz, nyproduktionschef på Amasten.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se