Amasten bildar JV med SBB Jan-Erik Höjvall, vd, Amasten.

Amasten bildar JV med SBB

Bostäder

3 oktober 2019

Nu satsar Amasten själva på över 120 nya bostäder. Samtidigt bildar de ett bolag med SBB som ska ge 750 nya bostäder

Amasten bygger med Lindbäcks Bygg, 123 lägenheter, en kommersiell lokal och 85 parkeringsplatser i Nyköping. Projektet är en del av Nyköping kommuns satsning i området Isaksdal.

Projektet färdigställs under 2021. Vid färdigställande bedöms de uthyrningsbara ytorna uppgå till 6 339 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 12,3 miljoner kronor per år. Färdigställt fastighetsvärde bedöms uppgå till 230 miljoner kronor.

– Det känns bra att bygga tillsammans med Lindbäcks bygg, jag har tidigare arbetat tillsammans med dem i andra projekt. Området i Isaksdal kommer att bli attraktivt, säger Jan-Erik Höjvall, vd, Amasten.

Samtidigt ska bolaget bilda ett JV med SBB där partnerna äger 50 procent vardera. JV-bolaget förvärvar byggrätter från SBB omfattande 50 000 kvadratmeter BTA.

Parterna planerar att uppföra 750 Riki-lägenheter intill Nyköpings centralstation. Detaljplanen förväntas antas under det andra kvartalet 2020 varpå byggnation påbörjas.

– Det är ett erkännande för Riki-konceptet att vi nu tillsammans med SBB bygger Riki-lägenheter. Nu tar vi ett gemensamt ansvar för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen, säger Jan-Erik Höjvall, vd Amasten.

SBB:s grundare och starke man är nöjd med det nya samarbetet:

– Vi ser fram emot vårt samarbete med Amasten att satsa på nybyggnation i Nyköping som en stark del av den växande Stockholmsregionen, säger Ilija Batljan, vd SBB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se