Alma utvecklar 15 500 kvadratmeter nya bostäder

Alma utvecklar 15 500 kvadratmeter nya bostäder

Transaktion

26 mars 2020

Alma Property Partners och AG Gruppen har förvärvat en fastighet med avsikt att bygga närmare 200 lägenheter nära ”Glostrup Nord”.

Som är en kommande snabbspårvagnsstation i Albertslund i Stor-Köpenhamn. Detaljplaneansökan har tagits fram tillsammans med Holscher Nordberg Arkitekter och behandlas nu av Albertslunds kommun.

Förvärvet har genomförts i ett joint venture mellan Alma och AG Gruppen. Robin Feddern, VD på AG Gruppen ser fram mot det nya partnerskapet med Alma: ”AG Gruppen har under flera år utvecklat starka partnerskap inom vår bransch och vi har höga förväntningar på vårt nya partnerskap med Alma Property Partners. Samarbetet har varit 100 % transparent från dag ett och som en följd av att vi har samma attityd, professionalism och arbetsmetoder, är jag säker på att vi kommer att leverera att attraktivt bostadsprojekt i Albertslund.”

Projektet, med en förväntad byggstart i början av 2021, kommer att bestå av cirka 200 bostadslägenheter i olika storlekar. Lägenheterna blir mellan 45 och 100 kvadratmeter och byggnaderna kommer att variera mellan 4 och 9 våningar tillsammans med friliggande bostadshus med 2-våningslägenheter i de västra delarna av området. På så sätt skapar vi ett bostadsområde med fokus på mångfald och ett varierat utbud som är attraktivt för alla generationer. De gröna gårdarna i området kommer att vara fria från biltrafik vilket skapar en säker och trevlig miljö för alla.

Den förvärvade fastigheten ligger i den norra delen av Albertslund, Hersted, fantastiskt placerad nära Vestskoven urskogsreservat och bostadsområdet Herstedøster Landsby. Närområdet, som för närvarande består av en kombination av industribyggnader och andra verksamheter, kommer under de kommande åren att omdanas till en modern stadsdel med en mix av bostäder och kommersiella fastigheter. Albertslunds Borgmästare, Steen Christiansen, är mycket nöjd och välkomnar Alma Property Partners och AG Gruppens insatser i området: ”Vi har höga ambitioner när det gäller utvecklingen av Hersted, där vi ska skapa en ny värdebaserad stad/stadsdel som visar hur FN:s globala mål och ett starkt samarbete mellan fastighetsägare, företag, utbildningsväsendet och medborgare kan förstärka den gröna omställningen och stadens utveckling. Jag vill rikta ett stort tack till Alma Property Partners och AG gruppen for det goda samarbetet och de goda intentionerna med detta projekt, vilka vi ser mycket fram mot att se genomförda.”

Det här är Almas första danska investering i Almas andra fond, efter att ha anställt Hüseyin Meric (Chef för Danmark) och öppnat ett kontor i Danmark under förra året. Hüseyin Meric ser fram mot det nya partnerskapet med AG Gruppen och är förväntansfull inför detta attraktiva bostadsprojekt i Stor-Köpenhamn: ”Vi fortsätter att se en obalans i utbud och efterfrågan för nya och moderna bostadslägenheter i Stor-Köpenhamn och sträckan längs den nya snabbspårvägen är ett uppenbart fokusområde för oss. Den här platsen är idealisk i och med att Glostrup Nord station kommer ligga inom några minuters promenadavstånd och med närheten till stora grönområden. Vi ser fram mot att få utveckla en helt ny stadsdel i Stor-Köpenhamn med fokus på mångfald i ett nära samarbete med AG Gruppen som är en mycket erfaren bostadsutvecklare.”

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se