ALM tillträder Järntorget och gör riktade emissioner – Vi är tacksamma för det stora intresset att investera i ALM Equity, vilket möjliggjort att finansieringen för transaktionen kunde genomföras på kort tid, säger Joakim Alm, VD i ALM Equity.

ALM tillträder Järntorget och gör riktade emissioner

Ekonomi

1 juli 2021

ALM Equity tillträdde igår genom dotterbolaget ALM Småa Bostad samtliga aktier i Järntorget. Samtidigt genomförs riktade nyemissioner som en del i affären.

Köpeskillingen om 1,7 Mdkr finansierats via en kombination av kapitalmarknadsinstrument där 1 Mdkr finansierats via obligationsmarknaden, cirka 0,4 Mdkr finansierats via riktade emissioner av preferensaktier samt en riktad emission av stamaktier på cirka 0,3 Mdkr till tidigare ägare av Järntorget.

– Vi är tacksamma för det stora intresset att investera i ALM Equity, vilket möjliggjort att finansieringen för transaktionen kunde genomföras på kort tid. Extra roligt att Dammskogen Förvaltning AB som huvudägare i Järntorget valt att investera en ansenlig del av köpeskillingen från affären i ALM Equity för att även fortsättningsvis kunna ta del av värdeskapandet från den fina verksamhet som byggts upp i Järntorget, säger säger Joakim Alm, VD i ALM Equity AB och fortsätter:

– Utöver detta var både emissionerna av preferensaktier och obligationer kraftigt övertecknade. Förvärvet av Järntorget är ett stort steg i resan för våra Affärsområden att bli ledande inom Projektutveckling, Entreprenad och Förvaltning inom bostadssegmentet i Stockholmsregionen” 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se