ALM ökar omsättning och resultat – Vårt fokus framåt är nu att skapa en ny stark förvaltningsaffär och vi är väldigt glada att Fredrik Arpe, tidigare VD på Järntorget, kommer att ta sig an denna spännande uppgift som ny chef för affärsområde Förvaltning, säger VD Joakim Alm.

ALM ökar omsättning och resultat

Ekonomi

27 augusti 2021

ALM Equity ökar omsättning och resultat under Q2 2021 jämfört med motsvarande period i fjol. Rörelsemarginalen minskar dock.

Bolagets omsättning ökade med hela 168,6 procent till 752 miljoner kronor (280).

Bruttovinsten blev 97 miljoner kronor (58), med en bruttovinstmarginal på 12,9 procent (20,7).

Rörelseresultatet landade på 30 miljoner kronor (30), med en rörelsemarginal på 4,0 procent (10,7).

Resultatet före skatt var 74 miljoner kronor (27) och efter skatt 62 miljoner kronor (27), en uppgång med 129,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie blev 0,07 kronor (-0,62).

Likvida medel uppgick till 966 miljoner kronor (701).

Resultatet har påverkats positivt av orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter om 23 miljoner kronor (9).

– Intresset från både nya och gamla aktieägare och finansiärer har varit stort i samband med förvärvet av Järntorget vilket vi är väldigt glada för. Obligationsemissionen, som var den största i ALM Equitys historia, genomfördes till de hittills bästa villkoren och aktieemissionerna blev rejält övertecknade. Finansiärer och ägare ser uppenbarligen potential i att vi kan skapa mervärde på den fortsatta resan. Efter förvärvet uppgår den uppdaterade externa marknadsvärderingen till 11,3 Mdkr baserat på det kalkylerade substansvärdet för hela Alm Equity per den 30 juni, säger VD Joakim Alm och fortsätter:

– Vårt fokus framåt är nu att skapa en ny stark förvaltningsaffär och vi är väldigt glada att Fredrik Arpe, tidigare vd på Järntorget, kommer att ta sig an denna spännande uppgift som ny chef för affärsområde Förvaltning. I Järntorgets byggrättsportfölj finns cirka 1 500 byggrätter som, genom att anpassa dem till en mindre och mer efterfrågad storlek, går att fördubbla till 3 000. Tillsammans med befintliga byggrätter i affärsområde Förvaltning och Projektutveckling om cirka 3 000 byggrätter har vi en portfölj på sammanlagt 6 000 byggrätter lämpade för förvaltningsaffären.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se