Alm föreslår utdelning av aktier i dotterbolag Alm Equity med VD Joakim Alm föreslår utdelning av aktier i Svenska Nyttobostäder.

Alm föreslår utdelning av aktier i dotterbolag

Ekonomi

5 november 2021

Alm Equity föreslår utdelning av aktier i dotterbolaget Svenska Nyttobostäder.

Aktieägarna i bostadsutvecklaren Alm Equity kallas till extra bolagsstämma den 19 november.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om efterutdelning i form av sakutdelning om stamaktier i dotterbolaget i Svenska Nyttobostäder.

Villkoren är 3:10, innebärande att tio stamaktier i Alm Equity ger tre stamaktier i Svenska Nyttobostäder.

Utdelningen motsvarar ett värde på 29,76 kronor per aktie i Alm Equity beräknat utifrån Svenska Nyttobostäders stängningskurs om 99,20 kronor den 1 november.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se